+386 (03) 56 69 822
+386 (03) 56 69 823

info@geostyle.si    

O podjetju - Geostyle


 


prva_geo[1].jpgPodjetje GEOSTYLE Gregor Miklavčič s.p. je bilo ustanovljeno leta 2003.

Svoje poslovanje smo začeli z malo trgovino na Mestnem trgu v Ljubljani. Kasneje smo trgovino prestavili na Stari trg in že tako obsežno ponudbo še povečali.

Leta 2004 se je za podjetje v ustanavljanju zapisalo kot prehodno in zelo uspešno leto, istega leta smo s skupnimi močmi ustanovili novo geodetsko podjetje.

Dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev na področju celotne Republike Slovenije je izdala Geodetska uprava Republike Slovenije (št. 90000-52/2004-4). V imeniku geodetskih podjetji pri inženirski zbornici Slovenije (zap.št.0184).

S pomočjo sodobne opreme, računalniške obdelave podatkov in kvalitetnim kadrom želimo tako fizičnim kot tudi pravnim strankam ugoditi najhitrejše in najugodnejše rešitve. Nudimo vam geodetske storitve:

● Ureditev meje
● Parcelacija
● Geodetski načrt
● Zakoličenje objektov
● Določitev zemljišča pod stavbo
● Vris vodov gospodarske javne infrastrukture (kataster komunalnih naprav)
● Inženirska geodezija
● Odmere dolžinskih objektov

GEOSTYLE želi postati veliko kvalitetno podjetje, ki bo svojim strankam nudil celovit izbor storitev in s svojo kvaliteto le-teh prepričal.


 
 
 


Podjetje za geodezijo
inženiring in trgovino


Gregor Miklavčič s.p.
Cesta zmage 35b
1410 Zagorje ob Savi

Tel: +386 (03) 56 69 822
Tel: +386 (03) 56 69 823
GSM: +386 31 364 610
E-naslov: geostyle@siol.net
 
 

Copyright © 2015 www.tipla.si - Pravice pridržane.    


Izdelovanje strani: Tref d.o.o.