+386 (03) 56 69 822
+386 (03) 56 69 823

info@geostyle.si    

Reference - Geostyle
 


geo2.jpg

Picture2_017.jpg
Podjetje GEOSTYLE s.p. se ukvarja z geodetskimi storitvami na celotnem območju Slovenije. Z kvalitetnim kadrom in ažurnostjo smo opravili že vrsto del na področju katastra in inženirske geodezije.


Naši redni naročniki:

- GTP d.o.o.
- Občina Moravče
- Elektro Trbovlje
- Grad-nep d.o.o.
- Gradkom d.o.o.
- Strabag d.o.o.
- občina Hrastnik
- občina Laško
- občina Borovnica
- In-nepremičnine d.o.o.
- CGS Invest d.o.o.
- Trgotrans d.o.o.
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
- občina Ljubljana
- AIG Iskra d.o.o.
- RTH Trbovlje d.o.o.
- občina Zagorje ob Savi
- občina Vojnik
- gasilsko društvo Lemberg
- občina Litija
- Arhis d.o.o.
- G-projekt, Zagorje
- Standom Engineering Otrin K.D.
- Nafta Geoterm d.o.o.
- Rotal d.o.o.
- Kmetijska zadruga Izlake z.o.o.
- Agencija RS za okolje
- Elektro Ljubljana
- Genera
- Vigit d.o.o.
- Občina Dol pri Ljubljani
- Terra in d.o.o., Ljubljana
- Krajevna skupnost Dole pri Litiji
- manjša podjetja
- fizične osebe

Zemljiški kataster

- ureditev in parcelacije parcelnih mej k.o. Javorje gozd 60 ha
- ureditev in parcelacije parcelnih mej k.o. Hrastnik pri Trojanah cca. 11ha
- ureditev in parcelacije parcelnih mej k.o. Lemberg (naselje)
- ureditev in parcelacije parcelnih mej k.o. Velika Goba (gozd 2ha)
- Uredite mej med občinama Zagorje ob Savi in Litijo, izdelava elaboata zamenjave zemljišča med občinama
- manjše parcele

Geodetski posnetki

- posnetek Doma starejših občanov Izlake
- posnetek lokalne ceste Rovišče - Podbukovje
- posnetek in izračun kobatur deponije v zapuščenem kamnolomu IGM Zagorje
- geodetski posnetek konpleksa Trebuša v Velenju, izdelava profilov za celotno območje 20.000m2
- posnetek ceste Vojnik - Dobrna
- posnetek v Borovnici za OPN cca. 50.000m2
- posamezne parcele

Zakoličbe objektov

- naselje apartmajev Kranjska gora
- zakoličba AC Gruškovje
- zakoličba AC Kranj - Karavanke ( odtočni bazeni )
- zakoličba novih blokovskih naselij v Vrhniki
- posamezni manjši objekti

Etažna lastnina

- Hrenova ulica Ljubljana
- PTC Črnuče
- Tivolska 36 Ljubljana
- Bloki v Vrniki cca. 210 stanovanj
- Manjši objekti


 
 
 


Podjetje za geodezijo
inženiring in trgovino


Gregor Miklavčič s.p.
Cesta zmage 35b
1410 Zagorje ob Savi

Tel: +386 (03) 56 69 822
Tel: +386 (03) 56 69 823
GSM: +386 31 364 610
E-naslov: geostyle@siol.net
 
 

Copyright © 2015 www.tipla.si - Pravice pridržane.    


Izdelovanje strani: Tref d.o.o.